Uchwała nr 229/2016


2016-12-07
ZG PTT ustala, że w 2017 roku dla par Zawodowych wprowadza się dodatkowy taniec basicowy, analogicznie jak przy startach par Dorosłych oraz finałową solową indywidualną prezentację.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

Wniosek o podjęcie uchwały nr 229 -2016 - pary zawodowe.doc


powrót