Uchwała nr 228/2016


2016-12-07
ZG PTT wyraża zgodę na realizację w dniu 26 marca 2017 r. turnieju w Garwolinie przez Studio Ruchu P. Kordaszewskich.
Równocześnie ZG PTT zobowiązuje Studio Ruchu P. Kordaszewskich, w terminie 30 dni od dnia uchwalenia uchwały do uregulowania wszelkich spraw formalnych względem Zarządu Okręgu Mazowieckiego, tj: dostarczenie regulaminu i programu imprezy planowanej na dzień 26.03.2016 r.
ZG PTT zobowiązuje Zarząd Okręgu Lubelskiego do przeprowadzenia wśród swoich członków wspierających szczególnej promocji turnieju realizowanego
w dniu 25.03.2016 przez Klub AKCENT-Warszawa.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronie internetowej okręgów PTT.


Załączniki

Wniosek o podjęcie uchwały nr 228 - 2016 turniej w Garwolinie.docx


powrót