Uchwała nr 227/2016


2016-12-05
ZG PTT przyznaje BRĄZOWĄ ODZNAKĘ PTT Pani Patrycji Kuszpit-BACHAR
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl. oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

wniosek o głosowanie uchwały nr 227 - ODZNAKA PKB.docx
wniosek-odznaka_ptt Kuszpit Bachar (1).doc


powrót