Uchwała nr 226/2016


2016-12-05
ZG PTT przyznaje ZŁOTĄ ODZNAKĘ PTT Pani Danucie PARUSIŃSKIEJ.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl. oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

wniosek o głosowanie uchwały nr 226 - ODZNAKA Parusińska.docx
wniosek- Danuta Parusińska.doc


powrót