Uchwała nr 225/2016


2016-12-05
ZG PTT przyznaje ZŁOTĄ ODZNAKĘ PTT Panu Edwardowi UBDA.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl. oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

wniosek o głosowanie uchwały nr 225 - ODZNAKA UBDA.docx
Wniosek - Edward Ubda.docx


powrót