Uchwała nr 223/2016


2016-12-03
Zarząd Główny PTT zatwierdza zmiany w Regulaminie Współzawodnictwa w Kategoriach Seniorów, zgodnie z zał. nr 1 oraz w Regulaminie Grand Prix Seniorów PTT , zgodnie z zał. nr 2.
Nowe regulaminy obowiązywać będą od 1 stycznia 2017 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów.


Załączniki

Wniosek o podjęcie uchwały nr 223 - Regulam GPPS i Regulamin Współz. Seniorów.docx
Regulamin Współzawodnictwa w Kategorii Seniorów - zał. nr 1 do uchwały nr 223.pdf (2).pdf
Regulamin Grand Prix Seniorów 2017 - zał. nr 2 do uchwały nr 223.pdf (2).pdf


powrót