Uchwała nr 220/2016


2016-11-21
ZG PTT przyznaje WYRÓŻNIENIE w kat. „Organizator turniejów tańca” dla DK „PODGÓRZE” Kraków
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl. oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

Wniosek o podjęcie uchwały nr 220-2016 - WYRÓŻNIENIE DL PODGÓRZE Kraków.docx
wniosek-wyroznienie ptt - DK Podgórze Kraków.pdf


powrót