Uchwała nr 218/2016


2016-11-21
ZG PTT przyznaje SREBRNĄ ODZNAKĘ PTT Pani Barbarze Przemienieckiej
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl. oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

Wniosek o podjęcie uchwały nr 218-2016 - Odznaka B. Przemieniecka.docx
B. Przemieniecka 1.docx
B. Przemieniecka 2.docx
B. Przemiecka 3.docx
B. Przemiecka 4.docx
B. Przemiecka 5.docx
B. Przemiecka 6.docx


powrót