Uchwała nr 107/2017


2017-06-26
Zarząd Główny PTT zatwierdza porządek obrad posiedzenia Zarządu Głównego PTT
w dniach 26 – 27.06.2017 o treści jak w załączniku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów.


Załączniki

Porządek Obrad.docx


powrót