Uchwała nr 106/2017


2017-06-15
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Tanecznego konstytuuje się zgodnie z poniższą listą:
1. Janusz Biały - Prezes Zarządu Głównego
2. Dariusz Dragan - Wiceprezes Zarządu Głównego
3. Anna NIedzielska - Wiceprezes Zarządu Głównego
4. Mirosława Cydzik - Sekretarz Zarzadu Głównego
5. Dariusz Wiewiórka - Skarbnik Zarządu Głównego
6. Piotr Andruszkiewicz - Członek Zarządu Głównego
7. Paweł de Pourbaix - Członek Zarządu Głównego
8. Dorota Englert- Dudek - Członek Zarządu Głównego
9. Dominika Górska- Jabłońska - Członek Zarządu Głównego
10.Grzegorz Kijkowski - Członek Zarządu Głównego
11. Marcin Kiszteliński - Członek Zarządu Głównego
12. Gracjan Konstantynowicz - Członek Zarządu Głównego
13. Dagmara Korcz - Członek Zarządu Głównego
14. Patrycja Kuszpit- Bachar - Członek Zarządu Głównego
15. Mirosława Kwatek- Hoffmann - Członek Zarządu Głównego
16. Andrzej Łaszczuk - Członek Zarządu Głównego
17. Jerzy Oleszczyński - Członek Zarządu Głównego
18. Grzegorz Podsiadły - Członek Zarządu Głównego
19. Jacek Porazik - Członek Zarządu Głównego
20. Barbara Przemieniecka - Członek Zarządu Głównego
21. Grzegorz Rybicki - Członek Zarządu Głównego
22.Marek Trzemżalski - Członek Zarządu Głównego
23. Joanna Ziomek - Członek Zarządu Głównego
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów


powrót