Uchwała nr 105/2017


2017-06-07
ZG PTT Zarząd Główny PTT zatwierdza dokument „ Projekt założeń programowych ZG PTT na 2017 r.” zgodnie z załącznikiem nr 1.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

zał. nr 1 do uchwały nr 105 - Założenia Programowe ZG PTT 2017.doc
wniosek o podjęcie uchwały nr 105 - Założenia Programowe 2017.doc


powrót