Uchwała nr 102/2017


2017-06-02
ZG PTT postanawia pozytywnie rozpatrzyć wniosek Klubu Szkoły Tańca Iglica z Wrocławia o uwzględnienie w Kadrze PTT w kat. Młodzieży nowopowstałej pary Piotr Świątkowski-Wiktoria Kierasińska.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów


Załączniki

Wniosek o podjęcie uchwały nr 102 - wniosek KST IGLICA.docx
pismo ST IGLICA.pdf


powrót