Uchwała nr 101/2017


2017-05-30
ZG PTT zatwierdza plan spotkania i szkolenia z KADRĄ PTT oraz z trenerami podczas Polish Open Championchips 2017.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów


Załączniki

wniosek o podjecie uchwwały nr 101 - plan szkolenia Kadry PTT.docx
zał. nr 1 do uchwały nr 101 Karpacz 2017-Spotkanie z Kadrą PTT-10.06.2017r..doc


powrót