Uchwała nr 98/2017


2017-05-30
ZG PTT postanawia pozytywnie rozpatrzyć wniosek Klubu Champion Team z Wrocławia o uwzględnienie w Kadrze PTT w kat. Młodzieży nowopowstałej pary Bartosz Lorek-Natalia Karpińska.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów


Załączniki

wniosek o podjecie uchwwały nr 98 - wniosek Lorek-Karpińska.docx
zał. nr 1 do uchwały nr 98 - pismo Lorek-Karpińska.pdf


powrót