Uchwała nr 96/2017


2017-05-30
ZG PTT wprowadza poprawki do Regulaminu Kadry Polskiego Towarzystwa Tanecznego, związane z doprecyzowaniem sposobu powoływania członków KADRY PTT, zgodnie z zał. Nr 1 (zmiany zostały zaznaczone na czerwono, a elementy zbędne zostały przekreślone).
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów


Załączniki

wniosek o podjecie uchwwały nr 96 - zmiany w Regulaminie Kadra PTT.docx
zał. nr 1 do uchwały nr 96-2017 REGULAMIN KADRY PTT -poprawka maj 2017.docx


powrót