Uchwała nr 95/2017


2017-05-27
ZG PTT postanawia zmienić brzmienie pkt. 4.5 w Rozdziale I Przepisów Sędziowskich STT PTT na następujące:
Rozdział I, pkt 4.5
Skład komisji sędziowskiej oceniającej daną klasę taneczną (styl, kategorię wiekową) może zostać zmieniony w trakcie trwania turnieju tylko i wyłącznie poprzez:
- zwiększenie liczby sędziów,
- zastąpienie sędziego w związku z chorobą lub inną ważną przyczyną losową.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

Wniosek o podjęcie uchwały nr 95-2017 zmiana przepisów sędziowskich.doc
Załącznik nr 1.doc


powrót