Uchwała nr 94/2017


2017-05-27
ZG PTT na wniosek GKR wyrażony w UCHWALE GKR PTT Nr 24 / 2017 z dnia 25 maja 2017 postanawia sfinansować wynagrodzenie biegłego rewidenta w wysokości 4.000 zł netto (+VAT).
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

Wniosek o podjęcie uchwały nr 94 biegły rewident.docx
Zał. nr 1 do uchwały nr 94.pdf


powrót