Uchwała nr 93/2017


2017-05-25
ZG PTT wprowadza do Rankingu PTT 2017 Akademickie Mistrzostwa Polski w poziomie Mistrzostw Regionów, MO.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów.


Załączniki

wniosek o podjęcie uchwały nr 93-2017 - AMP-Ranking PTT.docx
zał. nr 1 do uchwały nr 93-2017 AMP- Ranking PTT.pdf


powrót