Uchwała nr 91/2017


2017-05-19
ZG PTT nominuje do Godności CZŁONKA HONOROWEGO PTT Panią Irenę Stachurę.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie internetowej www.taniec.pl oraz na stronach internetowych Okręgów


Załączniki

Wniosek o podjęcie uchwały nr 91-2017 Nominacja do Godności Cz.H. I. Stachury.docx
Zał. nr 1 do uchwały nr 91 Wniosek o nominowanie do Godności Cz.H str. 1.docx
Zał. nr 1 do uchwały nr 91 Wniosek o nominowanie do Godności Cz.H str. 2.docx


powrót