Uchwała nr 90/2017


2017-05-17
ZG PTT na podstawie § 5 ust 1 Regulaminu ZG PTT oraz uchwały ZG PTT nr 56/2015 z dnia 29 maja 2015 r. deleguje Wiceprezesa ZG PTT Janusz Białego na WDC Annual General Meeting 2017, który odbędzie się w dn. 31 maja 2017 r. w Blackpool.
Zwrot kosztów wyjazdu zostanie pokryty na podstawie przedłożonej delegacji i załączonych rachunków i biletów do kwoty 2000 zł.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów.


Załączniki

wniosek o podjęcie uchwały nr 90-2017 WDC AGM 2017.doc


powrót