Uchwała nr 89/2017


2017-05-11
ZG PTT wprowadza do Przepisów STT PTT z 2016 r. kategorię do 9 lat klasa G (pkt.5.1).
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

Wniosek o podjęcie uchwały nr 89 - zmiany w przepisach STT.docx
Przepisy STT PTT -tekst z zaznaczoną poprawką w punkcie 5.1-09.05.2017.pdf


powrót