Uchwała nr 84/2017


2017-05-06
ZG PTT zaprasza członków GKR oraz GSK na zebranie ZG PTT, które odbędzie się w dn. 7.05. 2017 r. w siedzibie Akademii Leona Koźmińskiego przy ul. Jagiellońska 57/59 o godz. 10.00.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów.


Załączniki

Wniosek o podjęcie uchwały nr 84 -2017 zaproszenie GKR i GSK.doc


powrót