Uchwała nr 80/2017


2017-05-06
ZG PTT nominuje do Godności CZŁONKA HONOROWEGO PTT Pana Michała Zduna.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie internetowej www.taniec.pl oraz na stronach internetowych Okręgów


Załączniki

Wniosek o podjęcie uchwały nr 80 - Godność Cz.H - M. Zdun.docx


powrót