Uchwała nr 79/2017


2017-05-04
ZG PTT zatwierdza Puchar Europy „FREEDOM DANCE CUP FESTIVAL”, MAKAN, PTT, WDC AL w dniu 23-24 września 2017 roku w Radomiu.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

wniosek o podjęcie uchwały nr 79 WDC AL Radom.pdf
zał. nr 1 do uchwały nr 79 - Regulamin PE FDC 2017.pdf


powrót