Uchwała nr 76/2017


2017-04-20
ZG PTT zatwierdza Regulamin Polish Open Championships Polskiego Towarzystwa Tanecznego WDC AL który odbędzie się w dniach 10-11 czerwca 2017 roku
w Karpaczu.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

Wniosek o podjęcie uchwały nr 76 Regulamin POCH 2017.docx
Zał. nr 1 do uchwały nr 76 Regulamin POCH 2017 WDC.docx


powrót