Uchwała nr 74/2017


2017-04-19
ZG PTT deleguje p. Dariusza Dragana na szkolenie Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) w dn.. 26-27.04.2017 w Krakowie. Koszt szkolenia dwudniowego to 1205,40 zł.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

Wniosek o podjęcie uchwały Nr 74 szkolenie ABI.docx


powrót