Uchwała nr 72/2017


2017-04-07
ZG PTT postanawia zmienić Uchwałę nr 51/2017 z dnia 2017-03-06 i podpisać ze Studiem Ruchu i Energii Pana Zenona Gardyańczyka - umowę dot. prowadzenia i rozwijania Centralnej Bazy Danych PTT, zgodnie z załącznikiem do uchwały, z wynagrodzeniem miesięcznym 1700 zł brutto. Zmiana umowy wynika ze zmiany przepisów o minimalnej stawce godzinowej dla zleceniobiorców i samozatrudnionych.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

Wniosek o podjęcie uchwały nr 72 umowa z GA CBD.docx
Zał.nr 1 do uchwały nr 72 Umowa dot. CBD.docx


powrót