Uchwała nr 70/2017


2017-04-05
ZG PTT zatwierdza zmianę terminu organizacji turnieju Grand Prix Seniorów w Brzegu Dolnym przez ST GEMAR z Wrocławia z dnia 4.11.2017 na 17.06.2017.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

wniosek o podjęcie uchwały nr 70 - zmiana terminu GPS.docx


powrót