Uchwała nr 68/2017


2017-03-31
ZG PTT ustala, że w okresie do dnia 31.12.2017r. , pary taneczne seniorów zrzeszone w innych organizacjach krajowych, mogą uczestniczyć w turniejach tanecznych organizowanych w strukturach PTT pod warunkiem uiszczenia stosownych opłat przewidzianych cennikiem na rok 2017 r. : opłaty składki członkowskiej oraz opłaty
za wpis do CBD.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na www.taniec.pl i na stronach internetowych okręgów.


Załączniki

wniosek o podjęcie uchwały nr 68 - Seniorzy 2017.docx


powrót