Uchwała nr 60/2017


2017-03-23
ZG PTT zatwierdza skład Komisji Sędziowskiej na Polish Cup WDC AL, który odbędzie się w dn. 01.04.2017 r w Mierzynie zgodnie z poniższą listą:

1. Tomasz Reindl-chairman
2. Marion Welsh
3. Agnieszka Melnicka
4. Andrea Ghigiarelli
5. Oxana Lebedev
6. Igor Soronovich
7. Alexey Zakharin
8. Valentina Hrabistkaya
9. Oksana Kireeva
10. Marek Fiksa
11. Paulina Glazik
12. Kamila Kajak-Mosejcuk
13. Marcin Kalitowski
14. Janusz Biały
15. Radosław Hojsan
16. Grzegorz Depta

A także skład komisji skrutacyjnej
1.Wojciech Kowalski
2. Małgorzata Kocińska
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

wniosek o podjęcie uchwały nr 60 Komisja sędz. Polish Cup 2017.pdf


powrót