Uchwała nr 59/2017


2017-03-21
Zarząd Główny PTT deleguje Pana Waldemara Ziomka na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Polskiego Komitetu Olimpijskiego, które odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2017 r. w Warszawie.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

Opinia prawna w spawie delegowania na WZSW PKOL.pdf
pismo do członków zwyczajnych PKOl (2).docx


powrót