Uchwała nr 57/2017


2017-03-20
Zarząd Główny PTT ustala termin i miejsce Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PTT na dzień 7 maja 2017 r. oraz przyjmuje porządek obrad, stanowiący zał.
nr 1 do niniejszej uchwały.
Miejsce: Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59, budynek C - Aula nr 1.
Godzina: I termin – 11:00, II termin: 11:30
Materiały sprawozdawcze oraz projekty założeń programowych i budżetowych Towarzystwa dostępne będą od 21 kwietnia 2017 r. w Biurze PTT oraz na stronie internetowej PTT w zakładce: CBD / INFORMACJE / dodatkowe materiały / materiały sprawozdawcze na walne zjazdy.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów.


Załączniki

zał. nr 1 do uchwały nr 57-2017 - Porzadek obrad WZS-W PTT 2017 r..pdf


powrót