Uchwała nr 198/2016


2016-10-26
Zarząd Główny PTT na podstawie art. 18 ust. 18 Statutu PTT zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Wyborcze Okręgu Pomorskiego PTT i przyjmuje porządek obrad, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
Termin zebrania: 3 grudnia 2016 r.
Miejsce: Gdynia, ul. Wolności 16/1 (Studio Tańca „Tango”.
Godzina: I termin – godz.18.00 II termin – godz. 18.30.
Zarząd Główny PTT do przeprowadzenia ww. Zebrania upoważnia Krzysztofa Kuliga – członka ZG PTT.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

Wniosek o podjęcie uchwały nr 198 - NWZW Okręgu Pomorskiego.docx
zał. nr 1 do uchwały nr 198 - porządek obrad NWZW OPom..docx


powrót