Uchwała nr 195/2016


2016-10-19
ZG PTT przyznaje WYRÓŻNIENIE w kategorii: „Przyjaciel PTT - Sponsor imprez tanecznych” Urzędowi Miasta Kraków, zgodnie z wnioskiem, stanowiącym zał. nr 1 do niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

wniosek o podjecie uchwały nr 195 - przyznanie WYRÓZNIENIA UM Kraków.docx
zał. nr 1 do uchwały nr 195 wniosek o wyróżnienie dla UM Kraków.doc


powrót