Uchwała nr 194/2016


2016-10-19
W związku z brakiem władz Okręgu Pomorskiego ZG PTT - korzystając z zapisu art. 5 ust. 11 Statutu PTT - przyjmuje DANCE HOUSE Gdańsk w poczet członków wspierających, na podstawie pisemnej deklaracji o przystąpieniu do PTT, stanowiącą zał. nr 1 do niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

wniosek o podjecie uchwały nr 194 - przyjęcie czł.wsp. DANCE HOUSE Gdańsk.docx
zał. nr 1 do uchwały nr 194 - Deklaracja czł. wsp. DANCE HOUSE Gdańsk.pdf


powrót