Uchwała nr 193/2016


2016-10-15
ZG PTT zatwierdza Regulamin Mistrzostw Polski Pro-Am Polskiego Towarzystwa Tanecznego, stanowiący zał. nr 1 do niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

wniosek o podjecie uchwały nr 193 - Regulamin Pro-Am.doc
zał. nr 1 do uchwały nr 193 Regulamin MP Pro-Am.docx


powrót