Uchwała nr 190/2016


2016-10-14
ZG PTT zatwierdza skład Komisji Sędziowskiej na Puchar Świata WDC AL, który odbędzie się w dn. 15.10.2016 r we Wrocławiu zgodnie z poniższą listą:
1. Janusz Biały - Polska / Chairman /
2.Carolyn Smith
3. Anna Melnikowa
4. Vladislav Borodinov
5. Michał Skawiński
6. Marco Moreira
7. Andrej Mosejczuk
8. Marek Swetik
9. Jerzy Oleszczyński
10. Marek Kosaty
11. Dennis Voermans
12. Marcin Zawiślak
13. Pawel De Pourbaix
14. Radosław Hojsan
15. Dariusz Dragan
16. Tomasz Reindl
17. Grzegorz Rybicki
18. Waldemar Sakowski
Skrutinerzy:
1. Włodzimierz Kuszpit
2. Dominika Górska-Jabłońska
3. Agnieszka Bajda
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

wniosek o podjęcie uchwaly nr 190 Komisja sędziowska World Cup.docx


powrót