Uchwała nr 182/2016


2016-10-05
ZG PTT zatwierdza skład Komisji Sędziowskiej na Puchar Klas F,E i D Polskiego Towarzystwa Tanecznego w Siennicy Różanej w dniu 23 października 2016:
Paweł de Pourbaix –Sędzia Główny,
Anna Bocian,
Włodzimierz Ciok,
Dariusz Dragan,
Małgorzata Igielska,
Serhij Kobylkin,
Krzysztof Kulig,
Wojciech Przemieniecki

Komisja skrutacyjna:
Mieczysław Kowalski - Krosno,
Izabela Słomka - Łabanowska - Białystok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

Wniosek o podjęcie uchwały nr 182-2016 PK F,E,D.pdf


powrót