Uchwała nr 180/2016


2016-09-30
ZG PTT przyznaje srebrną ODZNAKĘ Pani Wandzie Lemańczyk.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

wniosek o podjęcie uchwały nr 180 odznaka - W. Lemańczyk.docx


powrót