Uchwała nr 174/2016


2016-09-23
ZG PTT zatwierdza Regulamin Pucharu Klas D, E i F Polskiego Towarzystwa Tanecznego w Siennicy Różanej k/Krasnegostawu w dniu 23 października 2016.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

Wniosek o podjęcie uchwały nr 174-2016.doc
zał. nr 1 do uchwały nr 174-2016 Regulamin Pucharu D,E i F na 2016 (zm).doc


powrót