Uchwała nr 171/2016


2016-09-12
ZG PTT zatwierdza Regulamin PUCHARU ŚWIATA LATIN WDC AL & STARDANCE FESTIVAL - OTWARTE MISTRZOSTWA WROCŁAWIA; który odbywać się będzie w dniu 15.10.2016 r. we Wrocławiu.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

Zał. nr 1 do uchwały nr 171-2016 Regulamin PŚ LA WDC-AL.doc
Opinia ZOD do Regulaminu PŚ LA WDC AL.doc
Wniosek o pojęcie uchwały nr 171 -PŚ LA WDC.docx


powrót