Uchwała nr 170/2016


2016-09-09
W związku z chorobą sędziego, ZG PTT zatwierdza p. Andrzeja Gąsiorowskiego jako sędziego punktowego na turnieju Mistrzostwa Polski Formacji Tanecznych Polskiego Towarzystwa Tanecznego w Białymstoku w dniu 10 września 2016 r.
Jednocześnie w związku z rezygnacją sędziego technicznego postanawia, że funkcje tę na powyższym turnieju pełnić będzie sędzia główny.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

wniosek o podjęcie uchwały nr 170-MPFT PTT (2).doc


powrót