Uchwała nr 169/2016


2016-09-06
ZG PTT zatwierdza skład Komisji Sędziowskiej na Mistrzostwa Polski Formacji Tanecznych Polskiego Towarzystwa Tanecznego w Białymstoku w dniu 10 września 2016 r. w składzie:
1. Grzegorz Kałmuczak - Sędzia Główny,
2. Andrzej Błażejczyk - Olsztyn,
3. Krzysztof Byszewski - Białystok,
4. Jerzy Oleszczyński - Lublin,
5. Bernard Lewandowski -Bolesławiec,
6. Agnieszka Gąsiorowska - Kraków,
7. Grzegorz Rybicki -Tomaszów Mazowiecki,
8. Antoni Żaliński - Warszawa,
9. Andrzej Łukomski - Sędzia Techniczny,
Komisja skrutacyjna:
1. Izabela Słomka - Łabanowska - Białystok,
2. Marek Onoszko -Białystok
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

wniosek o podjęcie uchwały 169 - MPFT PTT.doc


powrót