Uchwała nr 136/2016


2016-08-31
ZG PTT zgodnie z pkt 4, Rozdz. II Przepisów Sędziowskich postanawia dopuścić do egzaminu w trybie nadzwyczajnym, na II kat. sędziowską
p. Kingę Bielewicz.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

wniosek o podjęcie uchwały nr. 136 - Bielewicz.docx


powrót