Uchwała nr 157/2017


2017-09-19
ZG PTT zatwierdza Regulamin Puchar Klas C,B,A Polskiego Towarzystwa Tanecznego w Radomiu w dniu 24 września 2017.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

Regulamin Pucharu Klas A,B i C 2017 Radom.doc
wniosek dot. zatwierdzenia Regulaminu Pucharu Klas w Radomiu (2).doc


powrót