Uchwała nr 154/2017


2017-09-15
ZG PTT zatwierdza skład Komisji Sędziowskiej na FREEDOM DANCE CUP WDC AL, który odbędzie się w dn. 23-24.09.2017 r w Radomiu,
zgodnie z poniższą listą:
1. Janusz Biały - / Chairman /
2. Massimo Giorgianni
3. Simona Fancello
4. Graham Oswick
4. Yurij Vasyutyak
5. Walentina Hrabitskaja
6. Ramon de Kleijn
7. Monika Pawelec
8. Aleksandra Tomczak
9. Sergiu Rusu
10. Tomasz Reindl
11. Radosław Hojsan
12. Grzegorz Rybicki
13. Andrzej Łukomski
14. Grzegorz Kijkowski
15. Michał Skawiński
16. Wiktor Kiszka
Skrutinerzy:
1. Artur Drąg
2. Paweł Łyczko
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

wniosek o zatwierdzenie składu Komisji Sędziowskiej na Freedom dance Cup.doc


powrót