Uchwała nr 153/2017


2017-09-15
ZG PTT wyraża zgodę na zastąpienie sędziego p . Marcina Zawiślaka przez p. Annę Andruszkiewicz ( kat II )
w składzie Komisji Sędziowskiej Mistrzostw Regionu Polski Centralno - Zachodniej w Turznie k.Torunia na czas rozgrywania kat. 10-11 open.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

wniosek o zamianę sędziego na Mistrzostwach Regionów.doc


powrót