Uchwała nr 152/2017


2017-09-13
ZG PTT zatwierdza Regulamin Pucharu Klas C,B,A Polskiego Towarzystwa Tanecznego zg. z załącznikiem.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

Regulamin Pucharu Klas CBA 2017 Mława.pdf


powrót