Uchwała nr 144/2017


2017-09-01
W związku ze znacznymi kosztami związanymi z odzyskaniem na drodze sądowej środków
finansowych przekazanych z majątku PTT, po rozwiązaniu i przeprowadzeniu likwidacji Okręgu
freestyle na podstawie uchwały ZG PTT nr 50/2012 z dnia 20 kwietnia 2012, na konto Polskiego
Związku Tańca Freestyle, ZG PTT postanawia zrezygnować z dochodzenia roszczeń w tym
przedmiocie i wystąpić z wnioskiem do Walnego Zjazdu PTT o podjęcie uchwały w przedmiocie
przyjęcia sposobu rozdysponowania majątkiem pozostałym po likwidacji okręgu freestyle.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


powrót