Uchwała nr 142/2017


2017-09-01
Zarząd Główny PTT przyjmuje uchwałę o wysokości składek obowiązujących w PTT zgodnie z załącznikiem nr 1

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

Składki PTT.xlsx


powrót